Open Dutch Fiber hecht veel belang aan de keuzevrijheid van de consument. Een open glasvezelnetwerk is om dat te bereiken cruciaal. Het open karakter van het ODF-netwerk is daarom ook een van de hoekstenen van het succes van de organisatie. ODF is in tegenstelling tot andere glasvezelnetwerken, zelf geen operator of provider, maar biedt juist alle operators en daarmee providers in Nederland toegang tot haar glasvezeldiensten. Dit betekent dat operators vrij zijn om hun diensten aan te bieden op het ODF-netwerk, waardoor er meer keuzevrijheid ontstaat voor consumenten en bedrijven, ongeacht hun locatie of wensen. Hierdoor wordt concurrentie gestimuleerd, wat leidt tot betere diensten en tarieven voor de consument.

Stappen richting openheid

Het belang van het open netwerk van Open Dutch Fiber (ODF) wordt steeds duidelijker door de strategische stappen die het bedrijf neemt, zoals het openstellen van het netwerk voor drie nieuwe operators, naast Odido. Deze ontwikkelingen onderstrepen de toewijding van ODF om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren en de toegang tot hoogwaardige glasvezelnetwerken voor iedereen mogelijk te maken. ODF biedt een open netwerk dat ‘pure dark fiber’ beschikbaar stelt, waardoor volledige concurrentie mogelijk is, tegen zeer concurrerende voorwaarden voor iedereen die gebruik maakt van het ODF-netwerk.

Meer dan één aanbieder

Een belangrijke voorwaarde van een open netwerk is samenwerken met verschillende aanbieders. Odido werkt samen met Open Dutch Fiber sinds de start van het bedrijf. Daarnaast krijgen steeds meer operators en providers toegang tot het netwerk. ODF heeft nieuwe overeenkomsten gesloten met een drietal operators; Fiber Operator, de Fiber Groep en Weserve. In deze gebieden hebben bewoners en bedrijven daarmee nog meer keuzevrijheid in providers. Denk aan Freedom Internet, TriNed, SNLR.nl, Fiber.nl, Fiber Zakelijk, Quinnect, Teleplaza, Multifiber, ONVI, Stipte en RapidXS. In deze gebieden zal de concurrentie toenemen, wat altijd goed is voor de consument.

Al met al toont het succes en de groei van Open Dutch Fiber aan dat een open netwerkmodel, waarin keuzevrijheid en samenwerking centraal staan, essentieel zijn voor het bouwen van een toekomstbestendige digitale infrastructuur in Nederland. Dankzij deze aanpak kan ODF haar missie om bij te dragen aan de verglazing van Nederland, door stedelijk gebied toegang te geven tot hoogwaardige glasvezelnetwerken, verwezenlijken. Het open netwerk van ODF blijft de ruggengraat van een snel, betrouwbaar en duurzaam internetlandschap in Nederland en is in 2025 realiteit voor 2 miljoen huishoudens.

icons/arrow Terug