Bunnik, 22 december 2022 - Het Nederlandse toonaangevende, open en onafhankelijke Fiber-to-the-Home ("FttH") platform, Open Dutch Fiber (ODF), heeft haar schuldfaciliteit uitgebreid van EUR 540 miljoen naar meer dan EUR 1,15 miljard. Hiermee wordt een sterke basis gelegd voor verdere groei.

Verdere uitbreiding glasvezelnetwerk

De faciliteit stelt ODF in staat om de digitalisering in Nederland te bevorderen en het glasvezelnetwerk in zowel stedelijk als semi-stedelijk gebied verder uit te breiden. De schuldfaciliteit is goed gediversifieerd met 15 institutionele investeerders, wat het grote vertrouwen in het open-access bedrijfsmodel van Open Dutch Fiber en de toekomstbestendige FttH-infrastructuur toont.

Blijk van vertrouwen

"Sinds de oprichting is ons glasvezelnetwerk, het aantal klanten en ons personeelsbestand exponentieel gegroeid", zegt Mathijs van den Nieuwenhuijzen, CFO van Open Dutch Fiber. "We zien het als blijk van vertrouwen in ons bedrijf dat we deze financiering hebben gerealiseerd tegen dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke faciliteit, ondanks het veranderende renteklimaat van de afgelopen maanden. Met het nieuw geleende kapitaal zetten we ons succesverhaal voort en gaan we door met de versnelling van de uitrol van ons netwerk om glasvezel naar steeds meer gebieden in Nederland te brengen."

Open Dutch Fiber increases its debt financing facility to EUR 1.15 billion, fully covering its rollout plan and targeted M&A opportunities

December 22, 2022, Bunnik. Open Dutch Fiber ("ODF"), the leading open-access independent Fiber-to-the-Home (“FttH”) platform in the Netherlands, has expanded its debt capital base from EUR 540 million to more than EUR 1.15 billion, creating a strong foundation for further growth. 


The new debt capacity will enable the company to advance digitization in the Netherlands and allow Open Dutch Fiber to further expand its fiber footprint in both urban and semi-urban areas.The debt facility is well diversified with 15 institutional investors, validating the strong confidence in Open Dutch Fiber’s open-access business model and its future-proof FttH infrastructure. 


"Since inception, our fiber optic network, our customer base and our workforce have grown exponentially," says Mathijs van den Nieuwenhuijzen, CFO of Open Dutch Fiber. "We see it as a strong sign of confidence in our business that we were able to conclude this financing at the same conditions as the original facility despite the changing interest rate environment of the past months. With the newly borrowed capital, we will continue our success story and push ahead with the acceleration of our network expansion to bring fiber to ever more areas in the Netherlands.”


About Open Dutch Fiber

Open Dutch Fiber, the leading open-access independent Fiber-to-the-Home platform in the Netherlands, builds and operates its network across urban and semi-urban areas, delivering high-quality fiber connections to Dutch households and businesses. The platform, with shareholders KKR and DTCP, has an open architecture and makes fiber services available to all operators in the Netherlands.


icons/arrow Terug