17 april 2023, Bunnik – Open Dutch Fiber (ODF) heeft het glasvezelnetwerk Diemenglas uit Diemen-Zuid overgenomen. ODF meldde enkele weken geleden al dat de organisatie zijn ambities van 1 miljoen naar meer dan 2 miljoen glasvezelaansluitingen in 2025 heeft verhoogd. Deze aanpassing komt door een versnelde uitrol, maar ook door het actief overnemen van bestaande glasvezelnetwerken. Naast Diemenglas nam ODF in 2022 al E-Fiber over.

Open Dutch Fiber is de grootste onafhankelijke, open-access leverancier van glasvezelverbindingen in Nederland. Er zijn meerdere aanbieders en internetproviders actief op het ODF netwerk, waaronder T-Mobile, Trined, Freedom Internet en Fiber.nl. Open Dutch Fiber streeft ernaar zo veel mogelijk huishoudens in Nederland van concurrerende diensten via glasvezel te voorzien. Hiermee levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan de digitalisering van Nederland.

Mathijs van den Nieuwenhuijzen, CFO Open Dutch Fiber: “Ik ben blij met deze overname. We voegen graag kleinere glasvezelnetwerken toe aan het grote netwerk van ODF en geven daarmee de bewoners toegang tot nog meer keuze aan internetproviders. Wij zetten ons in om zo veel mogelijk Nederlandse huishoudens te voorzien van glasvezel en alle mogelijkheden die het biedt. Deze missie komt met deze overname weer een stap dichterbij.”


Voor de bewoners, die nu gebruikmaken van het netwerk van Diemenglas, verandert er niets. Zij ontvangen informatie over de nieuwe providers die, naast de bestaande providers, hun diensten gaan aanbieden op het netwerk.

Meer snelheid

De uitrol van ODF's glasvezelnetwerk verloopt veel sneller dan aanvankelijk gepland.

Doel 2 miljoen

ODF stelt het doel om meer dan 2 miljoen woningen aan te sluiten tegen 2025.

Overname Diemenglas

ODF heeft het glasvezelnetwerk Diemenglas uit Diemen-Zuid overgenomen.

Open Dutch Fiber expands with acquisition of fiber optic network Diemen-Zuid

April 17 2023, Bunnik – Open Dutch Fiber (ODF) has taken over the fiber optic network of Diemenglas in Diemen-Zuid. ODF already announced recently that it had increased its ambitions from 1 million to more than 2 million fiber optic connections in 2025. This acceleration is due to a faster roll-out than expected, but also because ODF is taking over existing fiber optic networks, both smaller and larger networks. In addition to Diemenglas, ODF also acquired E-Fiber in 2022.


Open Dutch Fiber is the largest independent, open-access supplier of fiber optic connections in the Netherlands. There are several providers and internet service providers active on the ODF network, including T-Mobile, Trined, Freedom Internet and Fiber.nl. Open Dutch Fiber strives to provide as many households in the Netherlands as possible with competitive services via fiber optics. In this way, Open Dutch Fiber makes an important contribution to the digitization of the Netherlands.


Mathijs van den Nieuwenhuijzen, CFO Open Dutch Fiber: "I am pleased with this acquisition. We are keen to add smaller fiber optic networks to ODF's large network and thus give residents access to even more choice of internet providers. We are committed to providing as many Dutch households as possible with fiber optics and all the possibilities it offers. This mission is one step closer with this acquisition.”


For the residents, who now use the network, nothing will change. They will be kept up to date as to the moment that other providers will also start offering their services on the network.

icons/arrow Terug