Open Dutch Fiber Logo

Privacy statement

Hoe gaan we om met jouw gegevens

Dit privacy statement heeft betrekking op diensten van Open Dutch Fiber B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan Kosterijland 50 (3981 AJ) te Bunnik ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 81920717. 

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen met betrekking tot het gebruik van onze website opendutchfiber.nl (hierna: "Website"), hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan jou toekomen.

1. Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze Website en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

1.1 Contact in het kader van onze dienstverlening

Via de Website kan je contact met ons opnemen in het kader van onze dienstverlening: het realiseren, onderhouden en beheren van het glasvezelnetwerk en jouw glasvezelaansluiting. Zo kan je via een postcode checker je postcode invullen om te controleren of wij een glasvezelaansluiting leveren in het gebied waar je woont of, in het geval van hoogbouw, jouw adres en contactgegevens verstrekken om je aan te sluiten op ons netwerk. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en zullen je gegevens uiterlijk één jaar na aansluiting op ons netwerk verwijderen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 (f) AVG om persoonsgegevens van je te verwerken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om te beoordelen of wij je kunnen aansluiten op ons glasvezelnetwerk.

1.2 Nieuwsberichten en relevante informatie

Je kunt je via de Website opgeven om nieuwsbrieven en relevante informatie van ons te ontvangen. Wij gebruiken hiervoor je naam, adres en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 (a) AVG. Je mag te allen tijde jouw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de e-mail die wij aan je verzenden of door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Wij bewaren je gegevens voor dit doeleinde totdat je aangeeft geen informatie meer van ons te willen ontvangen. Het geven van jouw persoonsgegevens is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting. Indien je ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij je echter geen nieuwsbrief of uitnodiging voor evenementen sturen.

1.3 Analytische doeleinden

De gegevens die wij over jou via de Website ontvangen, zoals je woonplaats en postcode kunnen wij in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm gebruiken voor analytische en statistische doeleinden. Op basis van deze informatie kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren. Wij anonimiseren jouw gegevens na het maken van de analyse. Wij hebben een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 (f) AVG om persoonsgegevens van je te verwerken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

1.4 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies en soortgelijke cookie technologieën waarbij informatie op jouw randapparatuur wordt opgeslagen of van jouw randapparatuur wordt afgelezen. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd (zie cookiestatement hieronder) over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of via de cookiebalk op onze website.

2. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken je Persoonsgegevens in beginsel niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen wij persoonsgegevens aan aannemers verstrekken indien dit noodzakelijk is om de aansluiting op ons glasvezelnetwerk te realiseren. Daarnaast kunnen we, indien je hier toestemming voor hebt gegeven persoonsgegeven doorgeven aan providers van elektronische communicatiediensten voor de levering van diensten. Wij kunnen voorts derden inschakelen in het kader van de uitvoering van de diensten of indien dit nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

3. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

4. Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door publicatie van de gewijzigde versie op deze pagina. We raden je daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in jouw persoonsgegevens,

  • jouw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;

  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;

  • jouw persoonsgegevens te beperken; en/of

  • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen je verzoek beoordelen conform de de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van je verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren. Je hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Contact

Indien je vragen hebt over dit privacy statement kan je contact met ons opnemen via privacy@opendutchfiber.nl