Open Dutch Fiber Logo

Versnellen met verantwoordelijkheden

Het verhaal van Open Dutch Fiber (ODF) start in 2021 met een missie: het aansluiten van 1 miljoen Nederlandse adressen voor 2025. Inmiddels is deze ambitie bijgesteld naar 2 miljoen en dat kan alleen worden behaald met een versnelling. ODF concentreert zich op het aanleggen van glasvezel waar dit nog niet ligt. Dat is nu voornamelijk in stedelijk gebied zo, een uitdaging én een kans. Veel andere aanbieders hebben het stedelijk gebied laten liggen vanwege de uitdagingen die dit oplevert. De beperkte ruimte zorgt voor een verhoogde regeldruk.

ODF kiest daarom een dynamische strategie, een waarin er voortdurend wordt aangepast aan de situatie. Om toch een versnelling te realiseren heeft ODF kritische procesonderdelen zoals het beheer van vergunningsaanvragen, het uitzoeken van locaties voor wijkcentrales en het uitvoeren van huisaansluitingen, in eigen hand genomen. Door continu de bottlenecks in processen weg te nemen en een strakke planning te hanteren, is ODF de snelste en meest efficiënte speler in het aanleggen van glasvezelnetwerken. Deze aanpak heeft ODF zowel de gewenste versnelling als extra verantwoordelijkheden opgeleverd.

De strategie in de praktijk

Het eerste onderdeel dat de organisatie naar zich toe heeft getrokken, is het verkrijgen van vergunningen om te starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Veel andere aanbieders laten de lokale aannemer, die de graafwerkzaamheden realiseert, dit projectonderdeel uitvoeren. ODF heeft een partij ingeschakeld die zich het aanvragen van dergelijke vergunningen volledig eigen heeft gemaakt. Met de specialistische kennis in het verzamelen van de noodzakelijke documenten, informatie over het gebied en tekeningen van de routes waar ze gaan graven in huis, wordt het proces versneld.  

Meedenken over de openbare ruimte

Een bruikbaar glasvezelnetwerk vereist de aanwezigheid van wijkcentrales. Om ook dit projectonderdeel te versnellen, gaat de organisatie samen met de gemeente op zoek naar geschikte locaties voor deze wijkcentrales. Dit kan zowel in de openbare ruimte zijn als in bijvoorbeeld beschikbare ruimtes in een parkeergarage of in de kelder van een grote woontoren. Nadat de aanleg in de openbare ruimte is gerealiseerd en een wijkcentrale is geïnstalleerd, is de volgende stap het aansluiten van huizen.

Huisaansluitingen hoogbouw standaardiseren

Ook voor huisaansluitingen hanteert ODF een versnellende aanpak. Het aansluiten van huishoudens in hoogbouw is een complex proces, waarbij het uitgangspunt is om zo min mogelijk overlast te realiseren voor bewoners. ODF heeft daarom op basis van het type gebouw, wensen van VVE’s en woningcorporaties vijf huisaansluitmethodes ontwikkeld.

Deze vijf methodes standaardiseren het proces wat zorgt voor een versnelling die wordt versterkt door de recente overname van telecom installateur TOF. Zij zijn specialist in de aanleg van huisaansluitingen, waardoor Open Dutch Fiber nu beschikt over een grote groep kundige monteurs.Uiteindelijk is de sleutel tot het succes van ODF het maken van goede afspraken, effectieve communicatie, expertise benutten en het leveren van hoogwaardig werk door alle betrokkenen. De flexibele aanpak van ODF en de bereidheid om zich aan te passen aan de situatie in plaats van vast te houden aan starre processen heeft gezorgd voor een unieke positie in de markt voor glasvezelnetwerken. De organisatie blijft de strategie handhaven en optimaliseren om te kunnen blijven versnellen richting de aansluiting van 2 miljoen Nederlandse adressen.

Supersnel internet via glasvezel voor iedereen

Steeds meer huishoudens krijgen toegang tot supersnel internet. Doe de postcodecheck en check de status op jouw adres.

Benieuwd wat we doen met je gegevens? Bekijk het privacy statement.