Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over de aanleg van het glasvezelnetwerk in jouw wijk of woning? Waarschijnlijk vind je het antwoord op jouw vraag in onze lijst met veel gestelde vragen hieronder. Staat jouw vraag er niet tussen? Of wil je met ons overleggen? 

Glasvezel van Open Dutch Fiber

Glasvezel is een vezel van glas waarbij data met de snelheid van het licht wordt uitgewisseld. Dit gaat met een knipperende laser, zodat u met glasvezel supersnel kunt internetten. Vanwege de hoge snelheid en bandbreedte is glasvezel het netwerk van vandaag én de toekomst. Alleen glasvezel kan de stijgende datavraag in ons land aan. Dit betrouwbare netwerk hapert geen moment zodat u ongestoord uw online meeting of les volgt.

Open Dutch Fiber legt het glasvezelnetwerk aan en beheert deze. Wij bieden geen abonnementen aan. Dit doen providers.

Nee, Open Dutch Fiber legt het glasvezelnetwerk aan en beheert het. Het is een open netwerk en dat betekent dat alle providers hun diensten hierop mogen aanbieden. Odido is de eerste provider die diensten levert over het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber. In de toekomst komen er meer providers bij.

Op onze website vindt u een postcodecheck. Wanneer u uw postcode en huisnummer invult, ziet u direct of jouw woning binnenkort wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber. Als dat zo is, is het slim als u meteen toestemming geeft voor de aansluiting door het invullen van uw gegevens. Dit is zo gebeurd.

We werken voor de aanleg van ons glasvezelnetwerk samen met ervaren aannemers. U herkent de medewerkers aan hun kleding met het logo van Open Dutch Fiber. Alle medewerkers kunnen zich legitimeren.

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de aansluiting op het glasvezelnetwerk. Ook niet voor het installeren van een glasvezelaansluitpunt in uw woning, tenzij u van ons bericht hebt gehad dat er een aansluitbijdrage nodig is voor het maken van een glasvezelaansluiting op uw adres.

We installeren niet in alle woningen direct een glasvezelaansluitpunt. In sommige laagbouwwoningen wordt de glasvezelkabel op de erfgrens gelegd. Zodra er een abonnement wordt afgesloten, installeren we gratis een glasvezelaansluitpunt in de woning. Ook in portiek- en duplexwoningen wordt niet in alle gevallen al een glasvezelaansluitpunt in de woning geïnstalleerd. Bewoners van deze woningen krijgen in elk geval een aansluitpunt zodra er één persoon in het gebouw een abonnement afsluit. In een hoogbouwcomplex krijgt iedereen een glasvezelaansluitpunt in de woning, ongeacht of iemand een abonnement heeft afgesloten. Soms doen we dat ‘onzichtbaar’ en laten we de glasvezelkabel achter de muur zitten, tot het moment dat er een abonnement wordt afgesloten. Doe voor de situatie op uw adres de postcode check. Na het invullen van uw postcode en huisnummer kunt u zien wat op uw adres van toepassing is.

Ja, maar het verschilt soms wanneer en hoe.

Wij bereiden alle woningen voor op glasvezel. Soms doen wij dit tot aan de erfgrens en soms krijgt u alvast een glasvezelaansluiting. Na het afnemen van een glasvezelabonnement installeren wij kosteloos alsnog de huisaansluiting in de woning.

Hoogbouwcomplexen proberen we altijd te voorzien van een glasvezel in alle woningen van het gebouw. Vaak monteren we het glasvezelaansluitpunt in de woning, maar soms wordt deze in de muur weggewerkt en monteren we het glasvezelaansluitpunt pas in de woning als u een abonnement neemt. Er zijn ook adressen waar een aansluitbijdrage van toepassing is. Doe voor de situatie op uw adres de postcode check. Na het invullen van uw postcode en huisnummer in de postcodecheck, kan u zien wat op uw adres van toepassing is.

Ja, de aansluiting op het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber is gratis. Behalve voor een aantal adressen waar een aansluitbijdrage wordt gevraagd. Vaak zijn dit adressen die buiten de dorps- of stadskern liggen en/of langere afstanden vanaf de straat tot aan de woning kennen. Via de postcodecheck op de website kunt u de situatie op uw adres zien. Er zijn natuurlijk wel kosten verbonden aan het abonnement bij een provider, maar die betaalt u aan de provider rechtstreeks.

Het bepalen van de beste plek voor het aansluitpunt doen we in overleg. Vaak is de beste plek de meterkast, maar een andere plek is mogelijk. Woont u in een hoogbouwpand, dan monteren we het glasvezelaansluitpunt in iedere woning op (ongeveer) dezelfde plek, in overleg met uw VvE of verhuurder. Soms wordt de glasvezel onzichtbaar in de muur weggewerkt en monteren we het glasvezelaansluitpunt pas in de woning als u een abonnement neemt.

Aanleg in de straat We beginnen met graafwerkzaamheden in de straat. De stoep wordt voor een deel open gegraven en we leggen de glasvezelkabels in de grond. Voor iedere woning is een glasvezelkabel beschikbaar. De stoep is meestal binnen één dag weer netjes dicht. Voordat we beginnen met deze werkzaamheden ontvangt u van ons een brief en een flyer met informatie. We gaan daarna (afhankelijk van de situatie op uw adres) de glasvezelaansluiting in de woning installeren. Als de provider dan zijn diensten heeft geïnstalleerd kunt u gebruikmaken van supersnel glasvezel.

Dit verschilt per woningtype en per plaats:

  • Laagbouwwoning: In sommige plaatsen wordt de glasvezelaansluiting niet direct aangesloten in de woning, maar wordt deze aangelegd tot de erfgrens. Zodra u een abonnement afsluit bij een provider, installeren wij gratis het glasvezelaansluitpunt in uw woning.
  • Duplex- en portiekwoning: Niet in alle gevallen wordt al een glasvezelaansluitpunt in de woning geïnstalleerd. Bewoners van deze woningen krijgen in elk geval een gratis aansluitpunt zodra er één persoon in het gebouw een abonnement afsluit. Hierover worden afspraken gemaakt met uw verhuurder of Vereniging van Eigenaren.
  • Hoogbouw: We maken afspraken met uw verhuurder of Vereniging van Eigenaren over het aansluiten van alle woningen in het pand. Ongeacht of u een abonnement afsluit, krijgt u gratis een glasvezelaansluitpunt in uw woning. Soms wordt deze onzichtbaar in de muur verwerkt, tot het moment dat u een abonnement afsluit.

Deze gegevens geven we door aan de partij die voor ons de glasvezelaansluitingen in uw pand gaat realiseren. Zij kunnen dan een afspraak met u maken voor het installeren van het glasvezelaansluitpunt. U geeft uw gegevens eenvoudig door via de postcodecheck op onze website. Voer uw postcode en huisnummer in en vul het formulier in met de ontbrekende gegevens.

De gegevens die u doorgeeft (naam, telefoonnummer en/of e-mailadres) worden doorgegeven aan de partij die voor ons het glasvezelaansluitpunt in uw woning installeert. Ze worden alleen gebruikt voor het maken van een installatie-afspraak.

Nee, u bent niet verplicht een abonnement af te sluiten.

We installeren we niet in alle gevallen direct een glasvezelaansluitpunt in de woning. Doe de postcodecheck om te zien wat op uw adres van toepassing is. Zodra u een abonnement afsluit installeren we gratis een glasvezelaansluitpunt in uw woning. Woont u in een portiek- of duplexwoning, dan krijgt iedereen in het pand in elk geval een aansluitpunt in de woning als minimaal één bewoner een abonnement afsluit. In een hoogbouwcomplex krijgt iedereen een glasvezelaansluitpunt in de woning, ongeacht of iemand een abonnement heeft afgesloten. Soms wordt deze onzichtbaar in de muur verwerkt, tot het moment dat u een abonnement afsluit.

Voor het aanleggen van glasvezel in je tuin, wordt in de meeste gevallen niet gegraven in uw tuin. Vanaf de erfgrens wordt de glasvezelkabel ondergronds naar uw woning geboord. Bij de gevel van uw woning wordt een gat gemaakt, ter grootte van een stoeptegel, waar de glasvezelkabel weer boven de grond komt. Het kabeltje steekt vervolgens een klein stukje uit de grond. Dit is van tijdelijke aard.

Dit is zeker mogelijk, maar wordt alleen gedaan als er een abonnement is afgesloten bij één van onze aangesloten providers.

Nadat de glasvezelkabel naar binnen is gebracht in uw huis en is afgemonteerd met een glasvezelaansluitpunt en u een abonnement hebt afgesloten bij een provider, ontvangt u bericht van de provider voor installatie van diensten. Zodra de monteur de router heeft geïnstalleerd en uw glasvezelabonnement heeft geactiveerd, kunt u direct gebruik maken van het supersnelle glasvezelnetwerk. Bent u nog geen klant bij een provider, maar wilt u wel gebruik maken van het supersnelle glasvezelinternet? Neem dan contact op met een provider die diensten levert over ons netwerk.

Wij monteren de glasvezelkabel op een glasvezelaansluitpuntdoos. Met dit kastje kunt u nog niets, pas als de provider de router installeert bij het glasvezelaansluitpunt kunt u genieten van supersnel internet, HD televisie kijken en voordelig bellen.

Houd onze website in de gaten of uw wijk binnenkort wordt aangesloten.

We leggen de glasvezelkabel eerst aan in de straat en de wijk. De kabel laten wij tijdelijk bovengronds uitsteken. Dit zijn de sprietjes boven de grond. Zo kunnen we wanneer we terugkomen voor het aansluiten van de woning, zonder de straat open te maken, de woning aansluiten. We proberen de sprietjes, om veiligheidsredenen, altijd zo dicht mogelijk op de erfgrens uit te laten steken.

Toestemming geven voor de aansluiting in je woning

Na het geven van uw toestemming ontvangt u van ons een bevestiging via e-mail. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor de installatie van het glasvezelaansluitpunt. Onze installatiemonteur bekijkt samen met u wat de beste plek is voor het aansluitpunt. In de meeste gevallen is dat de meterkast, of de plek waar ook andere kabels het huis binnenkomen.

Ja, uw verhuurder moet toestemming geven voor installatie van het glasvezelaansluitpunt in uw woning. Wij doen ons best om voor de start van de werkzaamheden in uw straat afspraken hierover te maken met uw verhuurder.

We hebben toestemming nodig om in uw woning een glasvezelaansluitpunt te installeren. Toestemming geven is eenvoudig en kan via de postcodecheck op onze website. U vult hier uw postcode en huisnummer in en vervolgens wat gegevens in het formulier. De gegevens die u met ons deelt, geven wij door aan onze aannemer zodat er een afspraak met u gepland kan worden voor de installatie van het glasvezelaansluitpunt in uw woning.

Ik heb toestemming gegeven, wat gebeurt er nu?Na het geven van uw toestemming ontvangt u van ons een bevestiging via e-mail. Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor de installatie van het glasvezelaansluitpunt. Onze installatiemonteur bekijkt samen met u wat de beste plek is voor het aansluitpunt. In de meeste gevallen is dat de meterkast, of de plek waar ook andere kabels het huis binnenkomen.

Moet mijn verhuurder toestemming geven voor de installatie van een glasvezelaansluitpunt in mijn woning?Ja, uw verhuurder moet toestemming geven voor installatie van het glasvezelaansluitpunt in uw woning. Wij doen ons best om voor de start van de werkzaamheden in uw straat afspraken hierover te maken met uw verhuurder.

Het is mogelijk dat we nog in overleg zijn met uw verhuurder over de aanleg van glasvezel in uw woning. U kunt zelf contact opnemen met uw verhuurder om navraag te doen over de huidige status.

Glasvezel in hoogbouw

We maken afspraken met uw verhuurder of Vereniging van Eigenaren over het aansluiten van alle woningen in het pand. De aansluiting op het glasvezelnetwerk is gratis en verplicht u tot niets. Het is belangrijk dat alle bewoners meewerken. We voeren de glasvezelkabel in de meeste gevallen van beneden naar boven door de woningen. Geef alvast uw toestemming voor de aansluiting. Dit doet u eenvoudig door uw postcode en huisnummer in te voeren in de postcodecheck en het formulier dat verschijnt in te vullen.

Woont u in een hoogbouwcomplex? Dan vragen we u om toch mee te werken. We voeren de glasvezelkabel door de woningen en hebben daarom toegang nodig tot alle woningen in het complex. De aansluiting is gratis en verplicht u tot niets. Geef alvast uw toestemming voor de aansluiting. Dit doet u eenvoudig door uw postcode en huisnummer in te vullen in de postcodecheck en het formulier dat verschijnt in te vullen.

Werkzaamheden in de straat

De straat of stoep is meestal binnen één werkdag weer netjes dicht gemaakt. We doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Tijdens de werkzaamheden in de straat en in de publieke ruimtes van uw complex hoeft u niet thuis te zijn. Voor de installatie van het glasvezelaansluitpunt in uw woning wordt eerst contact met u opgenomen om een afspraak te maken. Dan is het wel nodig om thuis te zijn. Of zorg dat een ander bevoegd, meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe lang gaat de straat voor mijn woning open?De straat of stoep is meestal binnen één werkdag weer netjes dicht gemaakt. We doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Moet ik thuisblijven voor de werkzaamheden?Tijdens de werkzaamheden in de straat en in de publieke ruimtes van je complex hoeft u niet thuis te zijn. Voor de installatie van het glasvezelaansluitpunt in uw woning wordt eerst contact met u opgenomen om een afspraak te maken. Dan is het wel nodig om thuis te zijn. Of zorg dat een ander bevoegd, meerderjarig persoon aanwezig is.

Contact met Open Dutch Fiber

Voor vragen over de aanleg van het glasvezelnetwerk kunt u een e-mail sturen naar info@opendutchfiber.nl of bellen op 088 1633 633.

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen via de contactgegevens in de brief of e-mail die u hebt ontvangen. Komt u er niet uit? Bel dan 088 1633 633 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@opendutchfiber.nl.

U kunt uw vraag over privacy stellen op [privacy@opendutchfiber.nl](mailto: privacy@opendutchfiber.nl)

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stuur een e-mail naar vve@opendutchfiber.nl of bel ons op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op 088 1633 633.