Open Dutch Fiber Logo

In verbinding met stakeholders samen gaan voor versnelling

Open Dutch Fiber vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot een glasvezelverbinding. In veel stedelijke gebieden ligt er nog geen glasvezelnetwerk. De aanleg in deze gebieden is namelijk uitdagend. Daarbij heeft de organisatie die de aanleg verzorgt, te maken met verschillende stakeholders. Denk aan gemeentes, aannemers, bewoners, woningcorporaties en Vereniging van Eigenaren (VVE’s). Een soepele samenwerking zorgt voor een versnelling van de aanleg. Om dat te bereiken zijn goede communicatie, duidelijke afspraken en een overzichtelijk proces bepalende factoren. Sinds de oprichting van ODF in 2021 heeft de organisatie daarom continu hard gewerkt aan het zorgen voor optimale omstandigheden.

Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met woningcorporaties. Veel van deze organisaties hebben al te maken met glasvezelaanleg. Bijna iedere woningcorporatie werkt graag mee aan stabiel, snel en toekomstbestendig internet voor haar bewoners. Open Dutch Fiber biedt bewoners een open netwerk waar alle providers hun diensten op aan kunnen bieden. Andere glasvezelaanleggers bieden voornamelijk eigen abonnementen.

Tijd is vaak de grote uitdaging van deze corporaties. De aanleg van glasvezel doorkruist andere projecten waar woningcorporaties al de handen vol aan hebben. ODF probeert deze partijen daarom zoveel mogelijk te ontzorgen. Dit gebeurt op verschillende manieren:

Een duidelijk procesVooraf wordt het hele proces duidelijk doorgesproken. Per pand maakt ODF een plan in de vorm van een schouwdocument en stemt dit af met de eigenaar van het pand. Bij de start van ieder traject zit ODF samen met de aannemer (die de aanleg uitvoert) en de woningcorporatie.

Schouwdocumenten op ordeDe schouwdocumenten zijn gestandaardiseerd en de goedkeuring ervan verloopt ook iedere keer via hetzelfde gedigitaliseerde proces. Woningcorporaties hebben over het algemeen namelijk meerdere locaties waar glasvezel wordt aangelegd.

  • Periodieke overleggen mét ODFDe aanleg blijft in handen van ODF, zij blijven op ieder moment betrokken. Ook wanneer de aannemer bezig is met de aanleg.

Hulp bij communicatieVoor veel woningcorporaties is het belangrijk goed te communiceren met bewoners. Open Dutch Fiber ondersteunt daarbij door te helpen met deze communicatie. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van templates voor brieven of informatie voor op de website van de corporatie.

Door processen zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, realiseert Open Dutch Fiber een versnelling, met de visie dat stakeholders zo min mogelijk impact ervaren. Transparantie en communicatie zijn hierbij sleutelwoorden. Alleen door goed samen te werken met alle stakeholders kan Open Dutch Fiber versneld 2 miljoen Nederlandse adressen aansluiten op het stabiele, snelle en open glasvezelnetwerk.  

Supersnel internet via glasvezel voor iedereen

Steeds meer huishoudens krijgen toegang tot supersnel internet. Doe de postcodecheck en check de status op jouw adres.

Benieuwd wat we doen met je gegevens? Bekijk het privacy statement.